همراه بیمار در بیمارستان کرج

  • علمی و پزشکیهمراه بیمار در بیمارستان کرج

    7 نکته مهم برای استخدام همراه بیمار در بیمارستان

    مراقبت از بیمار همیشه برای اطرافیان با خود استرس و اضطراب به همراه دارد. نگرانی از روند بهبودی، نگرانی از عدم تامین به موقع نیاز بیمار، توجه به زمان مصرف دارو و یادآوری آن، تنظیم زمان برای حضور در کنار بیمار و مراقبت از او و … همه از نگرانی های اصلی و قابل حلی هستند. همراه بیمار باید بتواند با بیمار در مدت زمان کوتاهی ارتباط برقرار کند و او را درک کند. همچنین از طریق ارتباط مناسب با بیمار او را به انجام توصیه های پزشک تشویق کند بیمار از قبل باید رضایت خود را مبنی بر استفاده از خدمات همراه برای بیمار با خانواده درمیان بگذارد زیرا در صورتی که بیمار از این موضوع ناراضی باشد روند مراقبت با مشکلات مختلف از جمله لجاجت و لجبازی بیمار مواجه خواهد شد. همراه بیمار باید اصول اولیه را بداند و دوره های مراقبتی مربوط را گذرانده باشد. در بسیاری از موارد اعضای خانواده به عنوان مراب و همراه با بیمار همراهی می کنند اما به دلیل نا آگاهی و یا ترس و دلسوزی برای بیماران مشکات بیشتری را به وجود می آورند. مراقب و همراه بیمار در بیمارستان باید در زمان توصیه های پزشک با دقت به توصیه ها …