کلینیک فیزیوتراپی ورزش

  • علمی و پزشکیکلینیک فیزیوتراپی ورزش

    ریکاوری ورزشکاران با فیزیوتراپی

    فیزیوتراپی ورزشی یک رویکرد پیراپزشکی است که بر کنترل عملکرد ورزشکاران متمرکز است. برای همه رده های ورزشکاران ضروری است و جایگاه مهمی در ریکاوری ورزشی دارد. در این مقاله در مورد اهمیت فیزیوتراپی در منزل یا کلینیک برای ریکاوری بعد از ورزش صحبت خواهیم کرد. تکنیک های مورد استفاده در این تمرین را با جزئیات خواهیم دید.   فواید فیزیوتراپی ورزشی برای هر ورزشکار اثبات شده، فیزیوتراپی یک ستون اساسی برای توسعه عملکرد است. فیزیوتراپیست با مطالعه دقیق شرایط و ظرفیت بدنی ورزشکار، یک برنامه تمرینی کاملا شخصی آماده می کند. فیزیوتراپی از طریق تحرک مفاصل و تمرینات تقویت عضلانی به پیشگیری از آسیب در حین ورزش کمک می کند. و در صورت بروز حادثه برای ارزیابی آسیب شناسی، مراقبت و توانبخشی قسمت آسیب دیده مداخله می کند. و در پایان جلسات ورزشی در ریکاوری شرکت می کند. نقش فیزیوتراپی در مرحله بهبودی تعریف ریکاوری ورزشی : هدف ریکاوری ورزشی بازسازی کل بدن و بازیابی عملکرد فیزیکی ورزشکار است. این یک گام مهم است، پس از تلاش، به ویژه برای ورزشکاران سطح بالا. این به بازیابی آسیب ها یا گرفتگی های بافت نرم (تاندون ها، ماهیچه ها و غیره) و مفاصل کمک می کند. ریکاوری با مقابله با نشانگرهای …