کیا با قارچ گانودرما باردار شدن

  • علمی و پزشکیکیا با قارچ گانودرما باردار شدن

    قارچ گانودرما برای بارداری

    ممکن است نام قارچ گانودرما را شنیده باشید و با خواص بیشمار آن آشنا باشید اما یک پرسش در این میان وجود دارد که آیا قارچ گانودرما دارای عوارض و مضراتی است. با خاصیت دارویی است که با نام های ریشی و لینگ ژی نیز شناخته می شود. اولین بار این گیاه در کشور چین در 4000 سال پیش به عنوان دارو استفاده شده است. این قارچ در گذشته بسیار کمیاب بوده و افراد متمول مانند پادشاهان و شاهزادگان از آن استفاده می کرده اند. در حال حاضر این قارچ شگفت انگیز در بیشتر کشورهای جهان شناخته شده است. قارچ گانودرما نمونه های زیادی دارد که تنها یک نمونه ی آن قابل استفاده است که به نام گانودرما لوسیدوم است که به عنوان ارزشمند ترین نمونه هم محسوب می شود. در حال حاضر در کشور ایران امکان کشت این نوع قارچ وجود دارد. قارچ گانودرما برای رشد نیاز به تنه ی درختان دارد. قارچ گانودرما نیز مانند هر ماده ی دارویی دیگر دارای عوارض و فوایدی است. عوارض قارچ گانودرما چیست؟ قارچ گانودرما مانند هر ماده ی دارویی و غذایی دیگر دارای عوارض و مضراتی به همراه دارد. معمولا واکنش ها و عوارض مشاهده شده در مصرف قارچ گانودرما در …