علمی و پزشکی

ببینید | فقط با دوبار پلک زدن، چشمان خود را به دوربین تبدیل کنید

مشاهده | با دو بار چشمک زدن چشم خود را به دوربین برگردانید

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چگونه می توانید یک موضوع را با دو بار چشمک زدن برجسته کنید؟
این یک داستان نیست ، بلکه این اختراع دانشمندان در دانشگاه کالیفرنیا ، کالیفرنیا ، کالیفرنیا است. در این مطالعه دانشمندان توانستند لنزها را دو برابر كنند و لنزهایی تولید كنند كه بتوانند چشم انسان را به یك دوربین با وضوح بالا تبدیل كنند. البته این لنزها دائمی نیستند و برای بازگرداندن همه چیز می توانند دوباره چشمک بزنند. این مثل هیچ تاثیری در ادراک انسان ندارد. با این وجود ، هنوز خطراتی وجود دارد که دانشمندان را به دنبال تحقیق بیشتر برای کنترل آنها در نظر گرفته است.