مشاهده | ادعای جنجالی درباره مهاجرت اجباری انسان از زمین کمتر از یک قرن پیش!

مشاهده | ادعای جنجالی درباره مهاجرت اجباری انسان از زمین کمتر از یک قرن پیش!

سیاوش صفاریان پور در اینستاگرام لاین به Khabar Online درباره انتقال از زمین به مکانی دیگر گفت: در سال های آینده امکان زندگی روی زمین امکان پذیر نیست و فرزندان ما ناچارند مکان دیگری برای زندگی پیدا کنند.