اقتصادی

تحویل ۴ ماهواره به سازمان فضایی ایران/آخرین وضعیت “سامان”

مدیرکل آژانس فضایی از پرتاب 4 ماهواره “پارس -1” ، “ناهید” ، “طلوع” و “ظفر -2” خبر داد: “این ماهواره ها در حال تکمیل هستند و بلوک انتقال مدار” در مراحل نهایی است.

دکتر سعید گوربانی در مصاحبه با ISN آژانس فضایی ایران با استناد به تعامل آژانس فضایی با سایر مراکز تحقیقاتی و برون سپاری فعالیت های پژوهشی ، از ظرفیت بخش خصوصی ، بخش دولتی ، دانشگاه ها ، م institسسات تحقیقاتی و مراکز علمی و همچنین همه قابلیت های موجود برخوردار است. وی گفت: “علاوه بر فرآیند طراحی دانشگاه ها از طریق پروژه های ماهواره ای كه به دانشگاه ها و همچنین دانشجویان و اساتید در دانشگاه ها سپرده شده است ، از دانش شركت های خصوصی برای طراحی سیستم های فرعی ماهواره و ماژول استفاده شده است.”

وی گفت: “به دنبال توزیع مجدد پروژه ها به بخش خصوصی ، ما در تلاش هستیم تا از حداکثر توانایی خود استفاده کنیم.”

قربانی با اشاره به پاسخ این کشور به طراحی و ساخت ماهواره گفت: “با توجه به تحریم های سرکوبگرانه موجود ، کشور نیاز به یک راه حل سریع و جامع دارد زیرا می تواند ارتباطات از راه دور و فناوری اطلاعات را در هر زمان شامل شود. بنابراین ، این کشور به شدت به ماهواره های ارتباط از راه دور احتیاج دارد. جهان اکنون به سمت پرتاب ماهواره های کوچکتر در حرکت است. از آنجا که این نوع ماهواره ها می توانند به صورت عمده تولید شوند ، ما همچنین در تلاشیم سیستم های ماهواره ای مخابراتی و اندازه گیری خصوصی را با مشارکت بخش خصوصی ایجاد کنیم و در این زمینه ملحفه های لازم را ایجاد کرده ایم.

با یادآوری پروژه ماهواره در دستور کار آژانس فضایی ، پروژه ماهواره مخابراتی Venus-2 مطابق توافق نامه بین پژوهشگاه فضایی ایران و آژانس فضایی ایران اجرا شد. ونوس 2 یک میکرو ماهواره مخابراتی است که برای انجام مأموریت های ارتباط از راه دور در مدار LEO و توسعه فناوری برای زیر سیستم های حساس ماهواره های مخابراتی جغرافیایی طراحی شده است.

مدیر کل سازمان هوانوردی و فضایی ایران گفت: “این پیشرفته ترین ماهواره سنجش از دور است که در ایران ساخته شده است.” ماهواره طلوع نیز از دیگر ماهواره های اندازه گیری کشور است و بخشی از فناوری های “منفرد” مورد استفاده است.

به گفته قربانی ، ماهواره Persian-1 توسط انستیتوی تحقیقات فضایی ایران پرتاب شده است. “وی گفت: متخصصان موسسه تحقیقات فضایی ایران با تلاش های مستمر و بی وقفه توانسته اند این پروژه را به اتمام برسانند. با وجود محدودیت های ویروس کرونا ، یک جدول زمانی برای آژانس فضایی ایران تنظیم شده است و ما در حال آماده سازی های لازم برای پرتاب هستیم.

وی همچنین ماهواره Venus 2 را به عنوان میکرو ماهواره مخابراتی توصیف کرد که برای انجام مأموریت های ارتباط از راه دور در مدار LEO و توسعه فناوری برای ماهواره های مخابرات جغرافیایی طراحی شده است. برای دستیابی به این هدف ، توسعه و آزمایش فناوری های اساسی لازم از جمله آزمایش انتقال مداری متمرکز است. .

قربانی اظهار امیدواری کرد که ماهواره در این هفته تکمیل شود و آژانس فضایی آزمایش و تحویل ماهواره را آغاز کند.

وی در مورد تعداد ماهواره ها هنگام راه اندازی شرکت گفت که ماهواره ها پس از دریافت ماهواره های “پارس -1” ، “ونوس” ، “طلوع” و “ظفر -2” اکنون مراحل نهایی خود را تکمیل می کنند. و همچنین بلوک انتقال مداری “سام” در مراحل نهایی است …

مدیرکل آژانس هوافضا با استناد به گام های آژانس فضایی ایران برای احیای صنعت بیمه در بخش فضایی گفت: “سال گذشته اولین قرارداد بیمه در بخش فضایی کشور” Cargo Cargo “به اتمام رسید. با توجه به این ، قرارداد بیمه دوم در این زمینه راه اندازی شد.

وی گفت: قرارداد بیمه شامل بخش “قبل از پرتاب و پرتاب ماهواره به مدار مورد نظر” و “بیمه مسئولیت شخص ثالث برای اجرای این اقدامات” است.

انتهای پیام