علمی و پزشکی

احتمال موج جدید کرونا در جهان


معاون وزیر بهداشت با اشاره به روند مدیریت بحران در کشور، گفت: اثر واکسن‌ها چند بعد از ماه‌ها کاهش می‌یابد و با توجه به بروز زیرگونه‌هایی از گزارش‌ها و همچنین پیش‌بینی سازمان بهداشت جهانی که ممکن است جهان از ویروس در تابستان تجربه کند. . . . . .