اقتصادی

اعمال خاموشی ۰.۷ دقیقه به ازای هر مشترک

به گزارش شفاف، آرش کردی امروز در یازدهمین رزمایش ارزیابی کلی آمادگی ژنراتورهای مراکز اورژانسی حساس و مهم است که متفاوت است، گفت: در سال 1401 نیاز به مصرف برق افزایش یافت. 3.3 درصد

وی گفت: بیش از 97 درصد از برنامه های 100 اقدام عملیاتی برای عبور از پیک تابستان 1401 محقق شده است.

مدیرعامل شرکت طوانیر برنامه این بود که در تابستان امسال از هرگونه غافلگیری جلوگیری شود و با تعطیلی غیرمنتظره مواجه نشویم.

کردی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده باید تدابیری اتخاذ شود که کاهش تولید و افزایش قیمت نداشته باشد.

مدیر شرکت توانیر گفت: 9 هزار و 843 مگاوات مدیریت مصرف خانوار انجام شد و نتیجه این حرکت سکوت برای مشترکان خانگی بود.

به گفته وی، قرار بود نزدیک به 6 هزار مگاوات ظرفیت ایجاد شود که این موضوع اتفاق افتاد و مجموع این اقدامات منجر به رشد قابل توجهی در صنعت فولاد شد به طوری که 14.5 درصد صنایع بزرگ، 4.5 درصد صنایع کوچک و بکس. گرسوگی سه کیه روش است. همچنین مصرف برق عمومی و سازمانی 33 درصد و مصرف برق خانگی 4.5 درصد کاهش داشته است.

کردی گفت: 1375 میلیارد تومان بابت مصرف مردم عادی پاداش داده شد.

مدیر شرکت طوانیر اظهار داشت: تا سال 1402 65 درصد بار قابل مشاهده و 50 درصد کنترل خواهد شد.