عمومیبرترین های کسب و کار

نرم افزار جامع نگهداری و تعمیرات

یکی از شاخص های اصلی برای تعیین اینکه آیا کارایی شرکت در سطح کلاس جهانی هست یا نه شاخص OEE (اثربخشی کلی تجهیزات) می باشد.. تعریف و طبقه بندی محل استقرار ماشین آلات و دستگاه ها در دو سطح اصلی و فرعی . یکی از شاخص های اصلی برای تعیین اینکه آیا کارایی شرکت در سطح کلاس جهانی هست یا نه شاخص OEE (اثربخشی کلی تجهیزات) می باشد. برنامه اکسل نگهداری و تعمیرات OEE -TEEP برای محاسبه شاخص های OEE و TEEP. در این مجموعه. برنامه اکسل نگهداری و تعمیرات برای محاسبۀ شاخص های OEE و TEEP قرار دارد. به گونه ای که برای سطوح مختلف مرتبط با حوزه نگهداری و تعمیرات. علاوه بر آن، این صنعت بر طبق دستورات دقیق سازمان های نظارتی اداره می شود که همین امر موجب نیاز شدید صنعت هوایی به راه حل های خاص و هوشمندانه ای در حیطه فناوری اطلاعات (IT) می شود. خطوط هوایی برای بقای خود در محیط رقابتی، باید با حاشیه سود کم تلاش کرده و برای مواجه شدن با خطراتی مانند رکود اقتصادی، حملات تروریستی و یا فجایع طبیعی که تاثیر منفی بر روی حاشیه سود دارند از فرایندهای کسب و کار انعطاف پذیر داشته باشند (نرم افزار جامع نگهداری و تعمیرات).

مانند ساعت کارکرد یک الکتروموتور ، کیلومتر طی شده ، تعداد ضربه زده شده و … هزینه های نگهداری و تعمیرات، بخش قابل توجهی از هزینه های در یک شرکت تولیدی می باشد و مهمترین قسمت آن، هزینه فرصت از دست رفته تولید در اثر خرابی یک ماشین می باشد. در حقیقت نرم افزار CRM به شرکت های هواپیمایی کمک می کند تا قاطعانه ارتباط خود را با مشتریان ارتقاء دهند. تنها باید بخش های آبی رنگ جداول که شامل داده های اولیه طرح توجیهی می باشد را پر کنید تا نرم افزار بخش های.. نرم افزار تحت اکسل که تنها با وارد کردن داده های اولیه طرح. نرم افزار تحت اکسل که تنها با وارد کردن داده های اولیه طرح توجیهی ٬ محاسبات بخش های مختلف طرح توجیهی را انجام میدهد. راه حل های ارائه شده در حیطه IT باید بتوانند فرایند هایی را گسترش دهند که میزان استفاده از دارایی ها را بهینه سازی کرده و هزینه های عملیاتی را به بهترین نحو کنترل نماید. بند 8-5-1 کنترل تولید و ارائه خدمات. بند 8 – 1 برنامهریزی و کنترل عملیات.

این نرم افزار می تواند با ایجاد پایگاه داده یکپارچه ای از اطلاعات، نیازهای مرکز مدیریت تداوم صلاحیت پرواز هواپیما (CAMO) و پیمانکاران تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی (MRO) را به منظور توسعه و ارتقای سطح کیفی مهندسی و تعمیرات در صنعت هوایی برآورده سازد. نگهداری و تعمیرات از جمله موارد مهم در سیستم های تولید صنعتی هستند اصولا سیستم های نگهداری و تعمیرات در سالهای اخیر پیشرفت زیادی داشته اند در این زمینه صنایع پیشگام نفت و گاز و پتروشیمی موفق به توسعه نرم افزارهای کامپیوتری دراین زمینه شده با توجه به ماژول های مختلف نرم افزارهای مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS و نحوه مدلسازی داده و نحوه سطح مشترک نرم افزارهای متفاوتی دراین زمینه به وجود امده اند که هرکدام از نرم افزارهای حاصله مزایا و معایب مختلفی دارند دراین تحقیق اشاره ای به سیستمهای نگهداری و تعمیرات گردیده و ملاکهای ارزیابی وانتخاب نرم افزار براساس استاندارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته و اشاره ای به معایب کلی نرم افزارهای داخلی می گردد سپس مدل بهینه سازی شده نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات تحت عنوان نرم افزار eMAPS ارائه و مزایای استفاده از آن عنوان می گردد. تجهیزات دوار و ماشینری Condition Monitoring قرار دادیم که حتما مطالعه کنید.

باید ابزار بدست کنار تجهیز بارها و بارها پایش وضعیت یا مثلا ارتعاش سنجی کنید و تحلیل ارائه دهید تا کم کم وضعیت عملکرد تجهیز دست شما بیاید و بتوانید پیش بینی وضعیت آن را برای آینده داشته باشید. اگر میخواهید پیادهسازی موفقی داشته باشید و هزینههای انجام شده برای خریدتان را دور نریخته باشید افرادتان را در استفاده از این ابزار رهبری کنید و نه مدیریت. برای این منظور در اغلب کشورهای توسعه یافته در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات عواملی نظیر کیفیت. یک فرآیند یا روش است که به جهت جمع آوری اطلاعات با دانلود نرم افزار cmms بیشتر درباره نیازها و وضعیت مشتریان ، برای توسعه ارتباط قویتر با آنهااستفاده می گردد تا بتوانیم بهترین و سود ده ترین آنها را برای خود حفظ نماییم. استراتژی نگهداری و تعمیرات اهداف سازمان را آشکار میسازد و طبیعت کارکردهای اقتصادی و غیر اقتصادی را که قصد دارد برای سازمان به شکل یکپارچه انجام دهد. اما برای بهره برداری از بهترین کیفیت و به دست آوردن بالاترین عملکرد نگهداری و تعمیرات ، استفاده از ابزار مناسب به اندازه استفاده از خود فرایند نگهداری و تعمیرات حائز اهمیت است. افزایش درگیری کردن مشتری راه های متفاوتی دارد که یکی از آنها ایجاد اشتیاق و هیجان در مشتریان برای برند است.