علمی و پزشکی

نسخه‌نویسی الکترونیک، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها

گز گزارش شفاف، دکتر بهرام عین اللهی در همایش مدیران آمار و فناوری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در مرکز همایش های بیمارستان شهید رجایی تهران با اشاره به پیشرفت دنیای فناوری اطلاعات و حوزه نرم افزارهای هوشمند در جهان تاکید کرد: در حالی که دنیا در جهش نرم افزاری . . . . .

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: مجاریانه‌ها و هوش‌های مصنوعی امروز در دنیا پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند و ما باید در این حوزه صاحب ابتکار و نوآوری باشیم تا خدمات نظام سلامت با سرعت بالا و الگوی دسترسی عادلانه هوشمند به مردم ارائه شود.

آنارشیسم اطلاعاتی ممنوع

وی یکی از شاخص‌های ارزیابی سایت دانشگاه‌ها را در زمینه اطلاعات عنوان و مشخص کرد: حرکت‌ها در حوزه فناوری باید اطلاعات یکپارچه و هم افزا باشد و همه دانشگاه‌های علوم پزشکی در هماهنگی کامل با وزارت بهداشت یک فناوری منسجم را انجام دهند. به عبارتی باید به تمت پایداری یک نظام یکپارچه اطلاعات در کشور حرکت کنیم. بنابراین آنارشیسم اطلاعات باید خاتمه و همگونی و هماهنگی بر عرصه طناوری اطلاعات حاکم شود.

عین اللهی به نقش فناوری اطلاعات در حوزه نظارت و ارزیابی اشاره و اظهار کرد:

نسخه‌نویسی الکترونیک، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها

. . . . .

وزیر بهداشت، و آموزش پزشکی بر ضرورت هوشمندسازی درمان تاکید و بیان کرد: باید در بحث شوشمند. هرکه هوشمندسازی از بروز بسیاری از خطاهای پزشکی جلوگیری می‌کند.

وی در زمینه اطلاعات مهم یکپارچه‌سازی، بررسی‌ها کرد: اولین شرط موفقیت یک پژوهش، جامع، دقت، صحت و به روز رسانی اطلاعات و ارائه چنین اطلاعاتی، کیفیت سیاست گذاری و تصمیم گیری در نظام سلامت را افزایش خواهد داد.

عین اللهی همچنین پیشنهاد کرد با توجه به گستردگی و حجم کاربرد فناوری اطلاعات در نظام سلامت، برای حمایت از طرح‌های خوب در این زمینه، جشنواره سالانه جشنواره‌های فارابی، خوارزمی و رازی برگزار می‌شود و از پژوهش‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های برتر اطلاعات حوزه فناوری برگزار می‌شود. ق قدردانی به عمل آید.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حمله سالگرد جنایتکارانه ناوگان متجاوز آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز آبهای خلیج فارس، اظهار داشت: مدعیان دروغین حقوق بشر، بزرگترین فجایع تاریخی را رقم زده و نشان می دهد که به کودکان و زنان بی گناه است. حم رحم نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه حقوق آمریکایی دروغی بیش نیست، گفت: ایران نیز باید دیگر دنیا دو سال و چند ماه با جزئیات دست و پنجه نرم افزار کرد و آن ادعاهایی که حقوق بشر دارند، ملت ایران را در این شرایط از دارو و تجهیزات دارند. محروم کردند. اینها می‌گویند دارو و تجهیزات تحریم نیست. . . .. .