علمی و پزشکی

وضعیت قیمت دارو بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی/ راهکار جایگزین دولت

به گزارش شفاف به نقل از آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز گذشته به حذف آرزو رت ر أی دادن و همین موضوع باه شده است. اگر قیمت دارو افزایش یابد، تکلیف مردم برای هزینه داروهای گران قیمت چه خواهد شد و اگر شرکت دارویی که ارز 4200 تومانی می گیرد، بخواهد با ارز آزاد دارو تولید کند، وضعیت به چه شکل خواهد شد.

مهدی پیرصالحی رئیس اسبق سازمان غذا و دارو و عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع انسانی ایران، در واکنش به حذف آرزویی از سبد دارویی کشو گفت: اگر دولت راهکاری برای ادامه مسیر صنعت دارو بدون آرزوی در نظر گرفتن، قطعا چنین کاری باعث می شود. افزایش قیمت دارو و صان مصرف ننده خواهد بود.

. . . . در حال حاضر بر این باور هستیم که اگر عزمی برای این کار وجود داشته باشد به طور قطع راهکارهایی نیز برای جبران آن وجود خو باشد.

پیرصالحی ادامه داد: همیشه دلیل ترس از افزایش قیمت دارو برای مصرف کننده، ۴۲۰۰ تومانی سود‌برند، در بر می‌خواهد.

. . . . . بنابراین، اصلی‌ترین وظیفه در این مورد برای مدیریت دولت و مجلس است که باید رویه را از طریق مطالب رار دنبال نند اصلاح کرد.