بین الملل

پیرزن ۹۷ ساله به مشارکت در جنایت آلمان نازی محکوم شد

دادگاهی در آلمان یک زن 97 ساله را به اتهام همدستی در قتل بیش از 11000 نفر در طول جنگ جهانی دوم به دو سال زندان محکوم کرد.

ارمگارد فورشنر، زن 97 ساله ای که در زمان جنگ جهانی دوم فرمانده اردوگاه کار اجباری “آشتوتوف” بود، توسط دادگاه منطقه ای آلمان به دو سال زندان محکوم شد.

از آنجایی که او در زمان ارتکاب جرم تنها 18 سال داشت، دادگاه در رسیدگی به پرونده به قوانین مربوط به نوجوانان استناد کرد.

در سپتامبر 2021، دادگاه فورشنر به دلیل فرار او برای مدت کوتاهی به تعویق افتاد، اما چند ساعت بعد هنگامی که در دادگاه حاضر نشد دستگیر شد.

انتهای پیام