بین الملل

گروسی: مشتاقانه آماده پیگیری توافق با ایران هستیم

رافائل گروسی اظهار داشت: یاانیه توافق شده یا ایران در روز ننبه مجموعه ای

. . . . . گروسی ادامه داد: کارهای زیادی پیش روی ماست. ما آماده ایم.

. . . . . در نتیجه رایزنی های فشرده صورت گرفته، سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی را در خصوص سرعت بخشیدن و تقویت همکاری ها و گفت وگوهای بین خود برای حل و فصل موضوعات تولید می کنند.

31131