برترین های کسب و کارعمومی

اجاره سند و وثیقه چه شرایط و کاربردی دارد

چگونه می‌توانیم از اجاره سند برای دادگاه استفاده کنیم؟

سند اجاره‌ای برای زندانی چیست؟
چگونه می‌شود اقدام به اجاره سند برای دادگاه نمود؟
از کجا می‌توانیم سند اجاره‌ای برای زندانی یا وثیقه اجاره‌ای تهیه نماییم؟
اجاره سند برای دادگاه چه تبعاتی از نظر قانونی دارد؟
آیا اجاره سند برای دادگاه قانونی است؟
اجاره سند برای دادگاه چه کاربردی دارد؟
چه کسانی می‌توانند از مزایای اجاره سند یا استفاده کنند؟
اجاره سند یا وثیقه اجاره‌ای یکی از جدیدترین مفاهیمی است که امروزه رواج پیدا کرده . درواقع براساس قانون این امکان وجود دارد که مجرم در شرایطی که قرار زندان صادر شده باشد از وثیقه برای مرخصی استفاده کند یا اگر متهم باشد تا روز رسیدگی در دادسرا یا دادگاه از زندان آزاد شود تا ختم رسیدگی اگر تبریه شود که وثیقه آزاد می‌گردد و اگر محکوم شود که برابر قانون باید تحمل کیفری یا جبران خسارت نماید.

اجاره سند برای دادگاه هم مفهوم کیفری و مفهوم حقوقی را یدک دارد که در صورت شناخت کیفری و حقوقی بودن اجاره سند برای دادگاه می‌توان بستر کلی این مفهوم را پیدا کرد. درواقع قانون از دو بخش عمده حقوقی و کیفری ساخته شده است.
درواقع هر چیزی که در قانون دیده می‌شود تحت یکی از قوانین حقوقی و یا کیفری تعریف شده است. یعنی هر چیزی که قانون‌گذار تدوین کرده یا باید کیفری باشد یا حقوقی.اجاره سند برای وثیقه نیز براساس همین مفاهیم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حقوق بخشی از قانون است که در آن قانون‌گذار برای افراد جامعه چارچوب‌های مختلفی تعیین کرده که در این بخش از قانون حقوق هر فرد و نحوه رسیدن به آن در موقعیت‌های مختلف بیان شده است. به طور مثال اگر کسی بخواهد ملکی را بخرد براساس قانون معاملات که در بخش حقوقی بیان شده است باید بداند که چگونه رفتار کند تا خرید ملک براساس قانون اعتبار پیدا کند.

آن چیزی که ما در قانون کیفری می‌بینیم عمدتا تحت مفهوم جرم است. در بخش کیفری قانون‌گذار به دنبال تعریف و اثبات جرم است. براساس این جرم است که مفاهیمی مانند مجرم و متهم تعریف می‌شود لذا قانون‌گذار در این بخش از قانون جرم را تعریف می‌کند و متناسب با آن مجازات تعیین می‌کند.
اجاره سند برای دادگاه یا وثیقه اجاره‌ای مفهومی است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری قابل بررسی است .

درواقع اجاره سند برای دادگاه از نظر حقوقی از مفاهیمی مانند سند و قرارداد بهره‌مند است و از نظر کیفری می‌توان کاربرد آن را مورد بررسی قرار داد.
درواقع اجاره سند برای دادگاه از نظر کیفری برای کسانی کاربرد دارد که درگیر مسیر کیفری شده‌اند. این دو بستر متفاوت اما مهم برای کارکرد اجاره سند برای دادگاه محسوب می‌شود. اجاره سند برای دادگاه یک کار قانونی محسوب می‌شود زیرا قانون نسبت به آن سکوت کرده و برای آن محدودیت یا جرمی مشخص نکرده است.

اما آیا این سکوت قانونی می‌تواند مفید باشد؟

در اصل وظیفه اصلی قانون ایجاد چارچوب در روابط و تنظیم آن است.
درواقع این قانون است که باید به هر چیزی سر و شکل بدهد و اجازه ندهد که چیزی از مسیر اصلی خودش خارج شود.
درخصوص اجاره سند برای دادگاه نیز همین موضوع وجود دارد.
درواقع در مسیله اجاره سند برای دادگاه ابهامات و چالش‌های قانونی بسیاری وجود دارد.
مثال اگر زندانی با سپردن وثیقه فرار کرد این صاحب سند است که باید پاسخگو باشد و ممکن است به عنوان معاونت در فرار زندانی مجرم شناخته شود. همین موضوع باعث می‌شود که ضمانت‌های سنگین در خصوص اجاره سند برای دادگاه وجود داشته باشد.
همین ضمانت‌ها باعث می‌شود تعارضات قانونی ایجاد شود.

اجاره سند برای دادگاه این امکان را به شما می‌دهد که بتوانید در زمان کمتر سند مورد نیاز برای وثیقه را تهیه و تسلیم دادگاه کنید. لذا در زمان کم می‌توان به هدف خود رسیده و یک زندانی را آزاد و یا مانع از زندانی شدن کسی باشد. اینها مهمترین اهمیت‌هایی است که باعث شده است اجاره سند برای دادگاه یک نیاز واقعی در جامعه شناخته شود.

اجاره سند برای وثیقه | سند اجاره ای ارزان | سند اجاره ای برای زندانی دیوار

اجاره سند برای دادگاه

اجاره وثیقه یا همان اجاره سند برای مقاصدی همچون تامین قرار و ارایه به مراجع قضایی کاربرد دارد. وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیر منقولی است که در ازای ضمانت نزد دادگاه می‌گذارند. البته لغت وثیقه به معنای استوار یا (آنچه بدان اعتماد شود) و (محکم کاری)است. به عبارت دیگر اجاره وثیقه یا سند در مراجع قضایی به منظور تامین قرار بوده و در این شرایط آزادی فرد متهم و بازداشت شده تنها با تامین قرار وثیقه یا سند است.

این کار باعث می‌شود که متهم با تامین وثیقه و یا سند تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان باشد اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات خود بوده و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت خود را به مرجع قضایی معرفی نماید.

شرایط اجاره سند:

در صورتی که هر کسی و به هر دلیلی به مراجع قضایی احضار شود از همان ابتدای شروع پرونده به عنوان متهم نامیده می‌شود.
در این مرحله بنابر اهمیت پرونده و تشخیص مرجع قضایی قرار وثیقه‌ای متناسب با شدت جرم برای متهم صادر می‌شود و متهم می‌تواند با ارایه وثیقه به دادگاه یا همان تودیع وثیقه به قید ضمانت و به صورت موقت آزاد شود.
میزان مبلغ وثیقه به تصمیم مرجع قضایی و نوع پرونده بستگی دارد.
در شرایطی که متهم وثیقه لازم برای تودیع به مرجع قضایی را نداشته باشد فرد می‌تواند اقدام به اجاره سند از سایر افراد کند.

بنابراین یکی از موارد استفاده از سند اجاره‌ای برای ضمانت متهم در مراجع قضایی است.که با تامین آن می‌توان متهم را مشروط آزاد نمود.
از برخی دیگر از کاربردهای سند اجاره‌ای نیز می‌توان از سند اجاره‌ای برای دریافت بازه زمانی خاصی برای مرخصی استفاده کرد.

مراحل اجازه سند وثیقه :

اگر قصد اجاره سند برای ارایه به مراجحع قضایی دارید باید مراحل آن را طی نمایید تا بتوانید بدون مشکل کلیه مراحل مربوط به اجاره سند را انجام دهید.

گام اول:

می‌بایست وضعیت پرونده و نوع اتهام انتسابی و شدت جرم بررسی شده و در صورتی که امکان اجاره سند وثیقه فراهم باشد برای این کار می‌توان برای عقد قرارداد اجاره سند وثیقه از طریق موسسه حقوقی اقدام نمود.

گام دوم: عقد قرارداد اجاره سند

به منظور اجاره سند ملکی یا تامین وثیقه می‌بایست نسبت به عقد قرارداد با یک موسسه حقوقی اقدام نمایید. در این قرارداد مواردی همچون مدت زمان اجاره سند و وثیقه و مبلغ اجاره و تضامین مورد نیاز و در صورت نیاز موارد فورس ماژور و ….. تعیین می‌شوند.

گام سوم:کارشناسی و بازداشت سند وثیقه.

در این مرحله مالک سند به همراه اصل مدارک به شعبه دادسرا یا دادگاه مراجعه نموده و نامه کارشناسی و بازداشت سند وثیقه را از مقام قضایی دریافت می‌کند.
معمولا این مرحله بین یک تا دو روز کاری زمان‌بر است.

گام چهارم: اخذ ضمانت‌های لازم برای اجاره سند زماسند اجاره ای یکی از راه حل هایی که برای آزادی زندانی بسیار متداول است. استفاده از سند اجاره ای اگر قانونی باشد و زیر نظر کارشناسان حقوقی زبده می تواند یکی از بهترین راه ها باشد.

امروزه با , می توان آزادی زندانی خود را به انجام برسانید و کمتر از هفتاد و دو ساعت کاری، متهم را به کانون گرم خانواده بازگردانید و نسبت به مشکلات عدیده اقدامات لازم را به انجام رسانید.

مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص صادر کند و نوع وثیقه را محدود کند. بر اساس ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری مدت قرار بازداشت شرح زیر است مدت بازداشت بر اساس نوع، شدت، محکومیت جرم مربوط متفاوت است. در جرم هایی که اتهام آنها باعث شده است که محکومیت آنها سلب حیات باشددر صورتی که قرار وثیقه از زمان اجرای حکم دو سال می‌گذرد نتواند قرار وثیقه را تامین کند در بازداشت به سر می‌برد.

یا اقوام ایشان حاضر به سند گذاری برایشان باشد و سند مربوطه را به مرجع ذی صلاح  معرفی نماید و در حساب سپرده دادگستری تودیع گردد دیگر نیازی به اجاره سند نمی باشد. اگر مال منقول است به یک نحو مناسب توقیف شود و اگر غیر منقول باشد، سند آن از طریق اداره ثبت املاک کشور بازداشت می‌شود. در مورد مال غیر منقول مقام قضایی از کارشناس برای ارزیابی مال معرفی شده اعلام می نماید و در صورتی آن را می‌پذیرد که ارزش آن مال  به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد که جای اعتراض باقی نمی‌ماند.

نکته‌ای که باید توجه داشت این است که ممکن است فرآیند بازداشت سند یا توقیف آن چند روز به طول بیانجامد که در این مدت سند بازداشت خواهد بود.

اجاره سند در مراحل مختلف و عواقب عدم ارائه آن

قانونگذار در دو مرحله امکان اخذ وثیقه برای آزادی متهمان از بازداشت موقت را در قانون ذکر نموده و جالب است بدانید اجاره سند ملکی یکی از مصادیق پرکاربرد آن می‌باشد، زیرا بررسی و ارزیابی قیمت و همینطور شرایط نگهداری آن از موارد دیگر برای دادسرا و دادگاه راحت تر است.

وثیقه برای دادسرا

 1. مرحله اول در دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست توسط دادستان می‌باشد

در این مرحله هنوز مدارک برای اثبات جرم به میزانی نیست که منجر به صدور کیفرخواست شود ولی از طرفی نیز بیم آن می‌رود که متهم فرار کرده و یا اقدامات دیگری نظیر تبانی و توطئه انجام دهد به همین خاطر جهت احقاق حق بزه دیده بازپرس می‌تواند متناسب با اتهام شخص متهم یکی از قرارهای ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری را صادر کند، در این هنگام اگر متهم در وقت مقرر بتواند وثیقه مورد نیاز را به دادسرا تحویل دهد می‌تواند تا هنگام صدور کیفرخواست و تعیین وقت رسیدگی آزاد باشد اما در غیر این صورت در بازداشت موقت خواهد ماند.

وثیقه برای دادگاه

بعد از دادسرا در برخی مواقع پس از صدور کیفرخواست و تعیین وقت رسیدگی قاضی پرونده می‌خواهد که در برخی موارد تحقیقات بیشتر صورت بگیرد که این کار شخصا توسط خود او انجام شود

یا از دادستان انجام تحقیقات مورد نیاز را درخواست می‌کند تا بتواند با مستندات قوی تر رای مقتضی را صادر نماید، در اینجا نیز ممکن است قاضی اقدام به صدور قرار تامین و اخذ وثیقه از متهم نماید که در این صورت نیز مانند مورد قبل باید یک سند به ارزش کارشناسی شده متناسب با جرم متهم به دادگاه تحویل داده شود، قاضی پرونده و همچنین بازپرس موظف هستند که در صورت درخواست متهم برای تعویض وثیقه این تقاضا را بپذیرند.

حال اشخاص زیادی هستند که دارای چند سند ملکی می‌باشند بدون آنکه از آن استفاده کرده و یا آن را در رهن بانک و دیگر جاها قرار داده باشند این اشخاص می‌توانند به راحتی سند ملکی خود را بعد از انجام کارشناسی و تعیین ارزش به مجموعه های حقوقی معتبر اجاره دهند و از مزایای این کار بهره مند شوند، ما در قسمت بعد به مزایای اجاره سند خواهیم پرداخت.

نمونه و نوع قرارداد سند اجاره ای

در قرارداد اجاره سند که مطابق قانون مدنی یک قرارداد معتبر و لازم و فی مابین کسی که سند را اجاره می کند و اجاره گیرنده سند تعهداتی برای طرفین قرار گرفته و همینطور رضایت طرفین و شرایط عرفی و قانونی مربوط به این قراردادها از جمله مهم‌ترین شروط انعقاد قرارداد اجاره سند است.

مدارک لازم جهت اجاره سند

مدرک شناسایی و احراز هویت حضوری مشخصات طرف قرارداد

  1. مدرک شناسایی و احراز هویت حضوری
  2. خود شخص به همراه شناسنامه
  3. شناسایی محل سکونت متهم و ضامنین – (ضامنین مورد تایید و معتبر موسسه)
  4. تامین و تعیین ضامن های معتبر بستگی به نوع اتهام و سابقه کیفری
  5. میزان قرارداد متفاوت می‌باشد دریافت نوع ضمانت بستگی به نظر موسسه داشته و اغلب شامل یک یا چند مورد است