اقتصادی

سازوکار مجلس برای پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی

نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکاری برای پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تعیین کردند.

به گزارش سرخط نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، جزء ۲ تبصره ۱۳ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:

بر این اساس، در اجرای جزء (۱) ‌بند «ب» ماده (۳۲) و همچنین بند «ث» ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی ‌به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) یا تضمین از سوی دولت.

اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت.

انتهای پیام