برترین های کسب و کارعمومی

سوئیچ automatique فشرده

قطع کننده مدار یک وسیله الکتریکی است که در مدارهای الکتریکی برای کنترل جریان و خاموش یا روشن کردن خودکار برق استفاده می شود. این دستگاه ها به صورت خودکار و بر اساس شرایط خاص مانند افزایش جریان یا دما کار می کنند. کاربرد اصلی کلیدهای برق در مدارها و تجهیزات برق صنعتی می باشد.

قطع کننده مدار فشرده (MCCB) یک وسیله حفاظت الکتریکی است که برای طیف وسیعی از ولتاژها استفاده می شود. تفاوت اصلی بین کلیدهای برق فشرده و قطع کننده های مدار مینیاتوری در این است که قطع کننده های مدار می توانند حداکثر 2500 آمپر جریان داشته باشند و تنظیمات سفر آنها معمولاً قابل تنظیم است و قطع کننده های مدار فشرده نیز بزرگتر هستند. برای خرید یک کلید اتوماتیک فشرده یا استعلام قیمت کلید اتوماتیک کامپکت با امپرال تماس بگیرید.