علمی و پزشکی

تاکید بر واکسیناسیون به ویژه تزریق دوز سوم برای مقابله با سویه جدید اومیکرون

به گزارش شفاف، این نشست با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و وزرای بهداشت، درمان و پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

وزارت بهداشت همچنین با انتشار گزارشی از شیوع گونه های جدید اکسی کدون در سراسر جهان، بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی مرتبط با واکسیناسیون با در نظر گرفتن ویژگی های ویروس های اکسی کدون در کشورها و گروه های سنی مختلف تاکید کرد. دوز سوم بسیار مهم است.

با توجه به افزایش تعداد واکسیناسیون ها و افزایش زمان واکسیناسیون در ایران، توزیع امگا جدید در مقایسه با سایر کشورهای جهان رضایت بخش است.

وزیر فرهنگ و امور اسلامی همچنین گزارشی از فضای رسانه ای در خصوص شیوع ویروس وبا ارائه کرد و از اعضای مجمع خواست تا درباره دستاوردهای مردم کشورمان در پیشگیری از شیوع ویروس وبا توضیح دهند. مخصوصا استرس Omicron.

در ادامه این جلسه، مصوبات پیشنهادی در ستاد ملی کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.