علمی و پزشکی

تشخیص فتق دیسک کمر به وسیله تست های پزشکی

طمانطور که شاید بداند، فتق دیسک می تواند باعث ایجاد درد شود و فعالیت های روزمره شما را مختل نکند. یاید این احتمال مهم دلیلی باشد که باعث می‌شود تا به دکتر مراجعه کنید: کمر و پشتتان درد دارد و می‌دانید چرا.

سان سوالاتی از شما خواهد پرسید و شما را معاینه خواهد کرد. اسن مسئله به منظور تعیین محل دردتان و دیسک های نن مهره ای مبتلا به ست است. . . . . .

معاینه فنی

بهان به عنوان بخشی از معاینه از شما درباره نشانه های فعلی و درمان هایی که امتحان کرده اید، خواهد پرسید.

توالات مرسوم در تشخیص فتق دیسک

 • درد کی شروع شد؟ کای کمرتان درد می کند؟
 • اخیرا چه فعالیت هایی داشته اید؟
 • برای رفع درد فتق دیسک چه کارهایی کرده اید؟
 • درد فتق دیسک به نقاط دیگر بدنتان نیز منتشر می شود؟
 • چیزی چیزی درد دیسک را کم یا آن را بدتر می کند؟

. . .. . .منین از شما خواسته می شود در نن نشستن، ایستادن و خوابیدن، حرکات بخصوص را انجام دهید. اگر چیزی را که به دنبالش هستید پیدا نکردید، فقط بپرسید و آن را پیدا خواهید کرد.

این موارد عبارتند از:

 • آزمایشات قدرت قدرت: پزشکتان، قدرت بخصوصی را برای دیدن اعصاب تحت رار آزمایش قرار می دهد.
 • آزمایش حس لامسه: در این آزمایش میزان سرمایه گذاری متفاوت لم س نو سوزن، گرما یا اندازه گیری می شود.
 • واکنش تاندون عمیق (حرکات غیرارادی زانو و قوزک): بهان به زانو و قوزک پایتان با یک چکش چکوچک ضربه می زند. اگر عصبی در قسمت پایین کمر تحت فشار باشد، شاید واکنشی در زانو (تاندون پاتلا)
 • یشمایش خوابیده پاصاف: به پشت دراز می ود و پاهایتان را صاف می کنید. پان پای متاثر را بلند کرده و س تمت سرتان حرکت می دهد. در آزمایش مثبت در مورد فتق دیسک، لالاآوردن به ایجاد درد در پایین و پشت ران و ر زانو می شود.
 • یشایش نشستن پاصاف: ر روی تخت می نشینید و زانوهایتان روی لبه تخت ارار می گیرد و پاهایتان زاویه 90 درجه به خود می گیرند. پزشک به آرامی یکی از پاها را تا جایی که یتانویتان صاف شود، لالا می آورد. نتیجه مثبت این آزمایش فتق دیسک به معنی ایجاد درد پشت ران و زیر زانو به گنگام بالا آوردن پا است.
 • یشمایش کشش فمور: شک شکم روی تخت می خوابید و پاهایتان را صاف می کنید. پزشک، ایتاتان را به تمت بالا بلند می کند و سپس یتانویتان را خم می کنید. اگر این آزمایش دردی را ایجاد کرد که به تمت للوی ران منتشر شد، احتمالا یکی از ریشه های اعصاب قرار ر دنده پایین کمر آسیبد.
 • انجام فعالیت های خاص: . . . اگر فتق دیسک داشته باشد، این کارها باعث افزایش درد یا نشانه های همراه با فتق دیسک می شوند.

معاینه نورولوژیک

متخصصمچنین متخصص ستون فقرات شما یک یشم نورولوژیک انجام خواهد داد که در نن واکنش، تدرت للی.

یمانی که مستقیما به ناحیه متاثر فشار وارد شود، درد شعاعی (دردی که از منبع درد به نقاط دیگر منتشر می شود) برای مثال به درد سیاتیک مبتلا باشید. درد سیاتیک یک درد شعاعی است که ممکن است در نتیجه فتق دیسک ایجاد شود. . . . .

هیمایشات آزمایشگاهی

. . .. . مواد شیمیایی درون وون می تواند نشان دهنده اختلالات سوخت و ساز بدن باشد که این عمر می تواند یکی از لل بروز کمر درد باشد.

آزمایشات تصویربرداری تشخیصی برای فتق دیسک کمر

. . . . .

در اینجا آزمایشات تصویربرداری متداول مورد استفاده برای تشخیص فتق دیسک آورده شده است:

 • ام آر آی: . . . . . . . . . اتصن تصویر می تواند فتق دیسک و وارد آوردن فشار توسط آن بر روی اعصاب را نشان دهد.
 • نوار عصب عضله یمانی درخواست می کند که متخصص طب فیزیکی به آسیب عصبی مشکوک است و درخواست تست نوار عصب و عضله برای سن سرعت واکنش عصما را می دهد.
 • سی تی اسکن زر زمانی که نتوان از ام آر آی استفاده کرد، به کار گرفته می شود.
 • شعهویر اشعه ایکس . . . . . تصویر اشعه ایکس معمولا به تنهایی برای تشخیص یسک دیسک نمی تواند کار برده شود.
 • سی تی میلوگرام . . . . . آن روش می تواند اندازه و موقعیت فتق دیسک را نشان دهد اما روشی تهاجمی است.
 • استخن استخوان: آن روش یک تصویر فیا فیلم کامپیوتری مقدار کمی ماده رادیواکتیو به درون بدنتان تزریق می شود و این ماده وارد جریان خونتان می شود. ا من ماده در استخوان جمع می شود و توسط اسکنر تشخیص داده می شود. از این روش برای کمک به آن در تشخیص مشکلات ستون فقرات مانند آرتریت

چه یمانی به پزشک مراجعه کنم؟

اگر درد کمر یا گردنتان به دست وا و پاهایتان منتشر می شود و یا بیحسی ضعیف می شود، و سوزن سوزن می شود در دست ها و پاها حس می کنید.