علمی و پزشکی

پرداخت 100 درصدی نسخه های الکترونیکی فروردین ماه

سرخط نیوز/ قم مدیر درمان تامین اجتماعی قم گفت: برای اولین بار صد درصد مطالب فروردین ماه نسخ الکترونیک داروخانه‌ها، پزشکان، درمانگاه‌ها، دندانپزشکان و آزمایشگاه‌های طرف قرارداد تامین اجتماعی قم پرداخت شد.

دکتر سید مهدی محصل مدیر درمان استان قم با اشاره به نگرانی مستمر تامین اجتماعی در ایفایات فیمابین در قرارداد با مراکز درمانی و پارکلینیک طرف قرارداد گفت: در نظام بیمه همه ما در یک زنجیره خدمت قرارداریم و پرداخت به موقع حق بیمه، به پرداخت. . . . . .

مدیر درمان استان قم با اشاره به مهم و جایگاه اجرای نسخه الکترونیکی گفت: برای اولین بار صد درصد مطالبات فروردین داروخانه ها، پزشکان، درمانگاه ها، دندانپزشکان و آزمایشگاه ها طرف قرارداد تامین اجتماعی قم پرداخت که مبلغی نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان بود.

محصل در ادامه گفت: مطالب سال گذشته لغایت فرورین ماه ۱۴۰۱ مراکز طبق قرارداد بررسی اسناد ارسالی، به مراکز دانشگاهی بیش از ۲۶ میلیارد تومان، مراکز دیالیز غیر دانشگاهی نزدیک به ۳ میلیارد تومان، و مراکز غیر دانشگاهی نزدیک به ۹ میلیارد تومان امروز پرداخت می شود. .ردید.

مدیر درمان استان قم در ادامه اظهار داشت: بیش از 98 درصد مراکز طرف قرارداد درمانی و پاراکلینیکی نسخ را به شکل الکترونیکی می کنند و پرونده های الکترونیکی بیمه های درمانی را انجام می دهند همچنین به شکل الکترونیکی از سال گذشته شروع شده است که امیدواریم در این زمینه. در ننه نزدیک به رایط مطلوبی برسیم که این امر پرداخت به موقع را در تامین منابع تامین، رار دقیق و سریع اجرا می کند.

انتهای پیام