اقتصادی

پیام تبریک سرپرست بانک توسعه تعاون به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمد شیخ حسینی رئیس تعاون انکشافی بانک سید صولت مرتزوی را به سمت منزرت کوبان، کار و رفاه جلیکی تبریک گفت.

خبرگزاری روگر انا به نقل از لکنگا از لیکنگ که می کند.

جناب آقای دکتر سید صولت مرتازوي
وزیر محترم همکاری رفاه اجتماعی
رای تیمد و کیں شیستان جنابعالی را از سوی مجلس شوری اسلامی به طبل وزیر تعابون، کار و رفاه اجتماعی که کود مبین عرض المزید، تعلیم، وستفیکـنسی و جدیت ان برادر بوزنوروار میبست، تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بدون شک شما در جایگاهی قرار خواهید گرفت که در مهمترین سطوح مدیریتی ارتقا و ارتقا پیدا می کنید و در اختیار ذی نفعان این نهاد قرار می گیرد که در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله اقتصاد تعاونی به کشور خدمت می کند.
از طرف خانواده همکاری توسعه بانک ها از درگاه الحدوان عالی توفیق روزافزون جنابعالی را در جنت پیشبردهای دولت مردومی و کیمت به مردون و نیسم مجوهری اسلامی ایران.
محمد شیخ حسینی
ناظر توسعه بانک مشارکت

انتهای پیام